Producenci

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin

REGULAMIN
Regulamin sklepu internetowego www.sklepmeblekuras.pl od 01.01.2017

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklepmeblekuras.pl

I.  Postanowienia ogólne

1. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie
2. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i      prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
3. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim .
4. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.
5. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

II. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący założy Konto w Sklepie Internetowym. Należy wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowym, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.
2. Po założeniu konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.
3. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową www.sklepmeblekuras.pl lub telefonicznie na podany numer w zakładce kontakt.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:

a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku;

b) wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;

c) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.

5. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

8. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

9. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone wtedy gdy klient dokona wyboru sposobu dostawy (akceptacja kosztów przesyłki) oraz określi w jaki sposób dokona zapłaty za wybrany towar i kliknie „potwierdź zamówienie”. Potwierdzenie skutkuje złożeniem oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.

11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.

12. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.

13. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w terminie podanym w opisie poszczególnych produktów.

 

III. Sposób i termin zapłaty.

1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności w następujący sposób:
a) przelewem na konto sprzedawcy – dane do przelewu klient otrzyma w e-mailu potwierdzającym zamówienie. 
b) za pobraniem

2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje w momencie dostarczenia zakupionego Towaru. Towar dostarczany przez transport własny sprzedawcy. 

 

VI. Dostawa Towaru 

1.Sprzedający dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem.

2.Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki o wadze powyżej 30kg ( w przypadku mebli większość paczek wagę ta przekracza). Kierowca również nie jest zobowiązany do wnoszenia paczek do mieszkania klienta i pomoc zależy wyłącznie od jego dobrej woli.

 

JEŚLI OPAKOWANIE PRZESYŁKI WYRAŹNIE NOSI ZNAMIONA USZKODZENIA W TRANSPORCIE KLIENT MA PRAWO ODMÓWIĆ JEJ PRZYJĘCIA I SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY (POWÓD ODMOWY – USZKODZENIE W STOPNIU ZNACZNYM).

 

W przypadku uznania reklamacji i wymiany towaru na nowy – koszt przesyłki uszkodzonego towaru oraz wysyłki nowego poniesie Sprzedający.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.slepmeblekuras.pl. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2017 r.

POTWIERDZENIE ZAKUPU W SKLEPIE OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

Sklep jest w trybie podglądu

Sklep Meble Kuraś

Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe